Haugesund Toppidrettsgymnas - Skoleinformasjon
Lukk idretter-vindu

Idretter

Skoleinformasjon

_JKN9983

Timeplan

Skoledagen på HTG-U varer fra klokken 08.10 – 13.25/15.05.

Det blir fire treningsøkter på 2 timer hver i løpet av skoleuken.

På HTG-U kan du velge mellom tysk og spansk som 2. fremmedspråk. De praktisk-estetiske fagene er fordelt slik:

 • 8. trinn: Musikk
 • 9. trinn: Mat og helse + kunst og håndverk.
 • 10. trinn: Kunst og håndverk.

Elevene har tilbud om 4 timer studietid hver uke med oppfølging av lærer.

Spesifisert timeplan med fagfordeling kommer til skolestart.

Mac

Elevene vil få låne en MacBook Air av HTG-U mens de er elever ved skolen. Dersom eleven fullfører alle tre årene på HTG-U vil de få beholde maskinen når de slutter.

Skolepenger

HTG-U mottar 85% statsstøtte som gjør at skolen kan ta inn de resterende 15% (+kapitaltilskudd) i form av skolepenger.

I praksis betyr dette at søker til 8. trinn betaler en engangssum ved tildelt skoleplass og påfølgende kr. 2140.- pr. måned i 10 mnd. Dette inkluderer blant annet en Mac og alle kostnader i forbindelse med idretts- og skoletilbudet på HTG-U.

Se vedlagt dokument for mer info:

Informasjon om betaling av skolepenger 2022-23

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten HTG-U

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt, gratis tilbud til alle elevene ved skolen. Helsesykepleier Jorunn Blø Fjell har kontortid på HTG-U hver tirsdag og torsdag fra klokken 08.00 – 15.30. Du finner henne på rom 304.

Jorunn kan også kontaktes på:

 • Telefon: 416 168 78
 • E-post: jorunn.blo.fjell@haugesund.kommune.no

Målet med skolehelsetjenesten i ungdomsskolen skoler er bl.a.:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Helsesykepleier kan bl.a. hjelpe deg med:

 • Livsstil; søvn, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og rusmidler
 • Kroppslige plager
 • Psykiske vansker som depresjon, angst eller sinne
 • Konsentrasjonsvansker, lærevansker
 • Spørsmål om seksualitet
 • Vektproblemer, vanskelig forhold til mat og spising
 • Vanskelige hjemmeforhold, bekymring for noen i familien
 • Rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
 • Utsatt for (eller vitne til) vold eller overgrep

For at du skal få riktig hjelp samarbeider helesykepleier med skolen, foresatte og andre instanser ved behov. Dette skjer i samarbeid med deg som elev.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

HUSK INGEN SPØRSMÅL ER DUMME, OG ALLE RÅD ER GRATIS 😊

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

 •  For deg mellom 13- 19 år
 • Besøksadresse: 4. etasje på «Markedet»-  Skåregaten 92, 5528 Haugesund
 • Telefon: 52 74 41 09
 • Åpningstider:
  • Mandag 15.00 – 17.00
  • Onsdag: 14.00 – 16.00
  • Torsdag: 15.00 – 17.00 (Guttedag)

Dokumenter og planer

HTG-U drives etter offentlige lover og forskrifter, friskolelova med forskrifter og opplæringslova med forskrifter. HTG-U følger offentlig godkjente læreplaner som er gjeldende ved andre skoler med samme utdanningsprogram.