Haugesund Toppidrettsgymnas - Skoleinformasjon
Lukk idretter-vindu

Idretter

Skoleinformasjon

_JKN9983

Timeplan

Skoledagen starter kl 8.10 alle dager. Vi slutter kl 15.05 mandag-torsdag og kl. 13.25 på fredager.

Tidene er lagt opp slik at elevene skal komme seg/til fra skolen med buss. De kan ta samme bussruter som videregående. Bussen stopper ved Skeisvang vgs.

Det blir fire treningsøkter på 2 timer hver i løpet av skoleuken.

Praktisk-estetisk fag: På 8.trinn har elevene musikk, på 9.trinn har elevene mat og helse i tillegg til kunst og håndverk og på 10.trinn har elevene kunst og håndverk.

Elevene har tilbud om 3.timer studietid pr.uke.

Spesifisert timeplan med fagfordeling kommer til skolestart i august.

Mac

Elevene vil få låne en Mac av HTG-U mens de er elever ved skolen. Dersom de går alle tre årene på HTG-U vil de få beholde maskinen når de slutter. Slutter de underveis må de levere tilbake Mac-en.

Skolepenger

HTG-U mottar 85% statsstøtte, og de resterende 15% + kapitaltilskudd (kr 3 400,-) kan skolen ta inn i form av skolepenger.

Dersom eleven sier i fra seg plassen før 1.august vil kr 500,- bli tilbakebetalt. Etter 1.august vil intet bli tilbakebetalt. Elever som slutter i løpet av første termin må betale for første halvår. Dersom eleven slutter i løpet av andre termin må skolepengene betales fullt ut. Skolepengene reduseres ikke ved korte eller langvarige skader og sykdom.

Informasjon om bet av skolepenger 2020-21 HTG-U

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten HTG-U

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt, gratis tilbud til alle elevene ved skolen. Helsesykepleier Jorunn Blø Fjell har kontortid på HTG-U, på rom 304 i 3 etg.:

Tirsdag og torsdag: 08.00-15.30

Telefon 416 168 78

E-post: jorun.blo.fjell@haugesund.kommune.no

Målet med skolehelsetjenesten i ungdomsskolen skoler er bl.a.:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

 

For at du skal få riktig hjelp samarbeider helesykepleier med skolen, foresatte og andre instanser ved behov. Dette skjer i samarbeid med deg som elev.

Helsesykepleier kan bl.a. hjelpe deg med:

 • Livsstil; søvn, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og rusmidler
 • Kroppslige plager
 • Psykiske vansker som depresjon, angst eller sinne
 • Konsentrasjonsvansker, lærevansker
 • Spørsmål om seksualitet
 • Vektproblemer, vanskelig forhold til mat og spising
 • Vanskelige hjemmeforhold, bekymring for noen i familien
 • Rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
 • Utsatt for (eller vitne til) vold eller overgrep

 

HUSK INGEN SPØRSMÅL ER DUMME, OG ALLE RÅD ER GRATIS 😊 Helsesykepleier har taushetsplikt.

Du kan også benytte deg av tilbudet ved

Helsestasjon for ungdom som er et tilbud for ungdom mellom 13- 19 år

Besøksadresse Skåregt.92 5528 Haugesund «Markedet», 4.etg

tlf.: 52 74 41 09 Åpningstider: Mandag kl. 15.00 – 17.00 Onsdag kl. 14.00 – 16.00 – GUTTEDAG Torsdag kl. 15.00 – 17.00

 

 

Dokumenter og planer

HTG-U drives etter offentlige lover og forskrifter, friskolelova med forskrifter og opplæringslova med forskrifter. HTG-U følger offentlig godkjente læreplaner som er gjeldende ved andre skoler med samme utdanningsprogram.