Haugesund Toppidrettsgymnas - Skoleinformasjon
Lukk idretter-vindu

Idretter

Skoleinformasjon

_JKN9983

Timeplan

Skoledagen på HTG-U varer fra klokken 08.10 – 13.25/15.05.

I løpet av en skoleuke vil du få:

  • Fire treningsøkter på to timer hver.
  • Tre timer studietid med oppfølging av lærer
  • Fremmedspråkundervisning i enten tysk eller spansk.

Spesifisert timeplan med fagfordeling kommer til skolestart. Se under for eksempel.

Skoleskyss

Dersom du bor over 4 km fra skolen har du rett på gratis skoleskyss. Ved tildeling av skoleplass vil skolen søke om skyss for deg.

Mac & mobil

Elevene vil få låne en MacBook Air av HTG-U mens de er elever ved skolen. Dersom eleven fullfører alle tre årene på HTG-U vil de få beholde maskinen når de slutter.

Vi praktiserer også mobilfri skole på HTG-U. I praksis betyr det at eleven leverer mobilen sin i vårt «mobilhotell» når de ankommer skolen. Mobilen leveres tilbake til eleven på slutten av dagen.

Skolepenger

HTG-U mottar 85% statsstøtte som gjør at skolen kan ta inn de resterende 15% (+kapitaltilskudd) i form av skolepenger.

I praksis betyr dette at søker til 8. trinn betaler en engangssum ved tildelt skoleplass og påfølgende kr. 2140.- pr. måned i 10 mnd. Dette inkluderer blant annet en Mac og alle kostnader i forbindelse med idretts- og skoletilbudet på HTG-U.

Se vedlagt dokument for mer info:

Informasjon om betaling av skolepenger 2023-24

Dokumenter og planer

HTG-U drives etter offentlige lover og forskrifter, friskolelova med forskrifter og opplæringslova med forskrifter. HTG-U følger offentlig godkjente læreplaner som er gjeldende ved andre skoler med samme utdanningsprogram.