Haugesund Toppidrettsgymnas - Skoleinformasjon
Lukk idretter-vindu

Idretter

Skoleinformasjon

_JKN9983

Timeplan

Skoledagen starter kl 8.10 alle dager. Vi slutter kl 15.05 mandag-onsdag og kl. 13.25 torsdag-fredag.

Tidene er lagt opp slik at elevene skal komme seg/til fra skolen med buss. De kan ta samme bussruter som videregående. Bussen stopper ved Skeisvang vgs.

Det blir fire treningsøkter på 2 timer hver i løpet av skoleuken.

Praktisk-estetisk fag på 8.trinn er musikk, og det vil bli tilbud om to økter med leksehjelp/uke.

Spesifisert timeplan med fagfordeling kommer til skolestart i august.

Mac

Elevene vil få låne en Mac av HTG-U mens de er elever ved skolen. Dersom de går alle tre årene på HTG-U vil de få beholde maskinen når de slutter. Slutter de underveis må de levere tilbake Mac-en.

Skolepenger

HTG-U mottar 85% statsstøtte, og de resterende 15% + kapitaltilskudd (kr 3 400,-) kan skolen ta inn i form av skolepenger.

Dersom eleven sier i fra seg plassen før 1.august vil kr 500,- bli tilbakebetalt. Etter 1.august vil intet bli tilbakebetalt. Elever som slutter i løpet av første termin må betale for første halvår. Dersom eleven slutter i løpet av andre termin må skolepengene betales fullt ut. Skolepengene reduseres ikke ved korte eller langvarige skader og sykdom.

Informasjon om bet av skolepenger 2020-21 HTG-U

Reglement

Her kan du lese om kriteriene for inntak:

Mer informasjon om opptaksprøven finner du her:

Informasjon om opptaksprøve