Lukk idretter-vindu

Idretter

Idrett

_JKN1113

HTG-U er en idrettsungdomsskole der elevene skal få erfare mestring gjennom trening og aktivitet.
Elevene får en aktiv skolehverdag, som gir en helhetlig og morsom skolehverdag.

Gjennom det utvidede kroppsøvingsfaget på 8 skoletimer per uke vil elevene utvikle både grunnleggende ferdigheter og spesifikke ferdigheter i forhold til egen idrett.

Det legges opp til mye variert trening med høy kvalitet som skal gi elevene et allsidig treningsgrunnlag som bidrar til å styrke deres sportslige utvikling.