Lukk idretter-vindu

Idretter

Ansatte

Administrasjon

Halvor Mathias Stakkestad

Rektor

Ørjan Alendal Kallevik

Idrettsansvarlig

Lærere

Maren Elise Rossebø

Kontaktlærer

Ørjan Alendal Kallevik

Idrettsansvarlig/kontaktlærer

Sunniva Bakke

Sosiallærer

Emma Hald

Idrettslærer