Lukk idretter-vindu

Idretter

Søknad

informasjon-bg

Søknadsfrist er 1.mars 2021. Søknadsskjema skrives ut, signeres av foresatte og elev. Det kan leveres på skolen, sendes via post eller på e-post til htg-u@htg.vgs.no

Søknadsskjema 8 klasse

Eleven har ikke karakterer med seg fra 7. klasse, og tilbud om skoleplass vil basere seg på en opptaksprøve som gjennomføres i mars/april.

Mer informasjon om opptaksprøven kommer ila januar 2021.