Haugesund Toppidrettsgymnas - Skoleinformasjon
Lukk idretter-vindu

Idretter

Skoleinformasjon

_JKN0089

Generell og spesiell studiekompetanse

Utdanningsprogrammet Studiespesialisering med toppidrett gir generell studiekompetanse, og kan gi spesiell studiekompetanse . Det er programfagene eleven velger på Vg2 og Vg3 som vil ha betydning for hvilken studiekompetanse eleven oppnår.

Elevene på HTG har muligheten til å få studiekompetanse til alle studier ved valg av de riktige programfagene på Vg2 og Vg3. De kan få full fordypning i realfag, og mye spesiell studiekompetanse for studier som krever dette.

Fagfornyelsen KL20 innføres gradvis over tre år. Vg1 fag skoleåret 2020-21, Vg2 skoleåret 2021-22 og Vg3 skoleåret 2022-23.

Programfag fra Språk, samfunnsfag og økonomi – generell studiekompetanse

Programfag fra Realfag – spesiell studiekompetanse

På Vg2 må alle elevene ha matematikk. De som ikke velger programfag matematikk skal ha fellesfaget MAT1023 Matematikk 2P.

Nettsider om utdanning og yrke

www.utdanning.no
www.samordnaopptak.no
www.ansa.no
www.STEMutdanning.no
Science, Technology, Engineering, Mathematics

www.politihogskolen.no

www.folkehogskole.no

www.forsvaret.no

 

Programfag fra Språk, samfunnsfag og økonomi kan kombineres med fag fra Realfag, og omvendt, etter gjeldende regelverk i Udir-1-2023

Toppidrett på HTG

Elevene på HTG kan å få generell eller spesiell studiekompetanse, samtidig som de tester ut hvor langt de kan nå i sin idrett.

På HTG får elevene en unik mulighet til å utvikle seg som utøvere i et godt og motiverende treningsmiljø med kvalifiserte trenere med spisskompetanse på de ulike idrettsgrenene.  Vi tilbyr et utvidet toppidrettstilbud som innebærer 2 timer trening mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag har alle elevene kroppsøving.

Idrettstilbudet på HTG har sitt formelle grunnlag i skolens godkjenning fra Olympiatoppen (OLTs kvalitetskriterier) og i læreplanen Toppidrett 1 på Vg1, og IDRPF04 Konkurranse- og toppidrett 2 på Vg2, og IDRPF05 Konkurranse- og toppidrett 3 på Vg3.

Det er kun HTG, Wang og Telemark Toppidrett som er godkjent av Utdanningsdirektoratet for bruk av læreplanene i IDRPF04 og IDRPF05.

 

 

Matematikk og fremmedspråk

På Vg1 skal elevene velge et femtimers matematikkfag, enten teoretisk matematikk 1T eller praktisk matematikk 1P

Les mer om matematikk 1T og 1P her : Informasjons om matematikk på Vg1

Elever som ikke ønsker programfag i matematikk på Vg2/Vg3 må ha fellesfaget  Matematikk 2P (praktisk matematikk 3 t/u) på Vg2. Eleven har da ikke matematikk på Vg3.

Fremmedspråk tysk, fransk eller spansk, obligatorisk

Elever som har hatt fremmedspråk nivå 1 på ungdomsskolen fortsetter som hovedregel med samme språk på nivå 2 i videregående på Vg1 og Vg2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men f.eks. fordypning i norsk eller engelsk må begynne på nivå 1+2 i videregående. Disse elevene må ha faget over tre år, Vg1, Vg2 og Vg3. Språktimene i Vg3 kan gå utover valgmuligheter i programfag.

Om HTG tilbyr fremmedspråk nivå 1+2 blir avgjort før opptak inn mot kommende skoleår, og søkere vil bli informert om fremmedspråktilbudet i brevet med tilbud om skoleplass.

Læreplan i fremmedspråk, nivå 1 og 2

 

Mac

HTG elevene skal disponere egen PC/Mac i skoletiden. Elever som har egen PC/Mac kan ta denne med, og innretter seg etter skolens reglement for PC/Mac bruk.

Alle Vg1 elevene får tilbud om å kjøpe PC/Mac via skolen. Mer informasjon om type og pris blir sendt ut sammen med tilbud om skoleplass, og informert om på Bli Kjent samling for Vg1 elever i begynnelsen av juni.

Skolepenger

HTG, som friskole, mottar 85% av tilskuddssatsen bestemt av Stortinget, og elevene må betale de resterende 15% som skolepenger. Tilskuddssatsen fastsettes i Statsbudsjettet hvert år.

Informasjon om bet av skolepenger 2024-2025

 

Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkesfaglig utdanning

Ingen skolepenger.

 

Stipend og lån fra Statens Lånekasse

Utdanningen kvalifiserer til lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning etter gjeldende regelverk. Mer informasjon finner du på www.lanekassen.no

Husk at du kan søke om utstyrsstipend!

Dokumenter og planer

HTG drives etter offentlige lover og forskrifter, privatskolelova med forskrifter og opplæringslova med forskrifter. HTG følger offentlig godkjente læreplaner som er gjeldende ved andre skoler med samme utdanningsprogram.