Haugesund Toppidrettsgymnas - Generell og spesiell studiekompetanse
Lukk idretter-vindu

Idretter

Generell og spesiell studiekompetanse

informasjon-bg

Generell og spesiell studiekompetanse

HTG tilbyr utdanningsprogrammet Studiespesialisering med toppidrett og drives etter offentlige lover og forskrifter, friskolelova med forskrifter og opplæringslova med forskrifter. HTG følger offentlig godkjente læreplaner som er gjeldende ved andre skoler med samme utdanningsprogram, og utdanningen kan gi generell og spesiell studiekompetanse alt etter hvilke programfag eleven velger i Vg2 og Vg3.

Fag fra programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi gir generell studiekompetanse og fag fra Realfag gir spesiell studiekompetanse. I tillegg har noen få studier karakterkrav og opptaksprøver. Du kan lese mer om det på www.samordnaopptak.no eller ta kontakt med Anita E.M. Salvesen på anita@htg.vgs.no/tlf 52 22 32 04.

Vi tilbyr følgende fag

Ved å være elev på HTG har du muligheten til å få studiekompetanse til alle studier i dag ved valg av de rette programfagene i Vg2 og Vg3. Du kan altså få full fordypning i realfag og mye spesiell studiekompetanse for studier som krever dette. Du finner mer informasjon om hvilke programfag vi tilbyr i Menyen under siden Programfag.

HTG er for deg som ønsker et teoretisk løp for å få studiekompetanse, enten generell eller spesiell, samtidig som du får trening i din idrett i løpet av skoletiden. Skoleuken består av 25-30 timer med teorifag og 7-10 timer med trening (inkl. kroppsøving).

Du er hjertelig velkommen til skolen vår!