SKOLESKYSS FOR NYE ELEVER SOM BOR I ROGALAND

SKOLESKYSS FOR NYE ELEVER SOM BOR I ROGALAND :

Hvis du mener å ha rett til fri skyss må du søke om dette på www.kolumbus.no

Se Skoleskyssordningen – Min Skyss

Var du elev hos oss sist skoleår, med rett til fri skyss, trenger du ikke å søke igjen til høsten. Kolumbus er informert om hvem som vil fortsette på HTG.

Nye elever som bor i HORDALAND og mener å ha rett til  fri skyss kan henvende deg i resepjonen ved skolestart.