Realfagstipend til studenter fra Haugesund

Knut Birkeland representerte Norsk Hydro ved opprettelsen av Samarbeidsforum ved NTNU i 2000, og var styremedlem/styreleder i perioden 2001-2005.  Norsk Hydros mangeartede virksomhet ble tuftet på realfag.  Samarbeidsforum ble opprettet for å støtte NTNUs profilering av realfag.  Forumet omfatter mange av Norges fremste industribedrifter.

I den sammenheng har Birkeland opprettet en stiftelse med sikte på å stimulere studenter fra hjemtraktene i Haugesund som planlegger eller som allerede er i gang med masterstudiet ved Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.   Fakultetet omfatter sentrale realfag som er viktig for industriell virksomhet.

Det deles dette året ut 2 stipender a 50 000. 

Stipendene kan søkes av kandidater med hjemstavn i Haugesund.

Søknad sendes elektronisk vedlagt studieprogresjon/karakterutskrift, eventuelt med bekreftet opptak til høstens studieåpning (masterprogram) til

Knut Birkelands realfagfond

Mailadresser.     knut1939@online.no              Kopi til   knut.a.paulsen@haugnett.no

Søknadsfrist 15.juli 2022