Husk smittevernreglene som du kan lese her:
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående Udir 26-6-2020