Husk smittevernreglene som du kan lese her:
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole fra Udir: