Søk HTG

Velkommen som søker til Haugesund Toppidrettsgymnas!

Rogaland fylke

Søkere skal søke både på www.vigo.no og på HTG sitt søknadsskjema.

Andre fylker

Søkere fra andre fylker har ikke mulighet for å søke seg til HTG gjennom www.vigo.no for sitt fylke. Disse søkerne bruker kun HTG sitt søknadsskjema for å søke seg til HTG.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.mars. HTG tar imot søknader etter denne fristen, men søknader etter ordinær frist blir prioritert etter søknader som kommer innen 1.mars.

Elev ved annen skole?

HTG tar imot søkere til alle tre trinn, Vg1-Vg2-Vg3.

Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse

Kurset er for deg med yrkesfaglig bakgrunn, med fullført Vg1 og Vg2, og eventuelt fagbrev/yrkeskompetanse. Elevene på disse kursene har ikke toppidrett.

Har du spørsmål som gjelder søknad? Ta kontakt med Anita på tlf 52 22 32 04 eller e-post anita@htg.vgs.no

 

Informasjon om deg selv

Jeg ønsker å starte på: *

Kontaktinformasjon til minst en av dine foresatte

Foresatt 1

Foresatt 2

Programområde, trinn og prioritet

Jeg har HTG som mitt *

Vi gjør oppmerksom på at ved oversøkning til et trinn/en idrett vil bare elever som har krysset av for HTG som første ønske få tilbud om skoleplass i første inntak. Ønsker du å endre prioritet etter innsendt søknadsskjema må du ta kontakt med HTG.

Jeg søker opptak på *

Jeg har hatt følgende fremmedspråk på ungdomsskolen *

Jeg ønsker følgende matematikk-kurs *

Velg programområde *

Velg din idrett *

Vi gjør oppmerksom på at du kan bli innkalt til opptaks-/ferdighetsprøve i din idrett. I opptaksprosessen til skoleåret 2016-17 gjennomførte vi ferdighetsprøver i fotball og basis+.

Programområde, trinn og prioritet.

Jeg har HTG som mitt *

Vi gjør oppmerksom på at ved oversøkning vil bare elever som har krysset av for HTG som første ønske få tilbud om skoleplass i første inntak. Ønsker du å endre prioritet etter innsendt søknadsskjema må du ta kontakt med HTG.

Jeg søker om opptak på *

Karakterutskrift

Vg3 Påbygging

Karakterutskrift/kompetansebevis fra Vg1 og Vg2 sendes inn. Dersom du er elev i Vg2 nå sender du inn karakterene fra 1.termin og ettersender karakterutskrift/kompetansebevis ved fullført Vg2.

Vg4 Påbygging

Karakterutskrift/kompetansebevis fra Vg1 og Vg2 sendes inn. Dersom du har tatt fagbrevet sender du med bekreftelse/kompetansebevis. Dersom du skal ta fagbrevet i nær fremtid ettersender du det så snart det foreligger.

Fil må være PDF og ikke større enn 2MB.

Dersom du ikke har mulighet til å laste opp karakterutskrift her kan du ettersende den per post eller e-post til adm@htg.vgs.no

Skolepenger

Du finner mer informasjon om skolepenger på nettsiden under Skolepenger, lån og stipend.

Send inn søknad

Karakterutskrift

Søkere til Vg1 sender inn karakterutskrift fra 1.termin 10.klasse (julekarakterer), og ettersender/leverer kopi av vitnemål når det er mottatt.

Søkere til Vg2/Vg3 sender inn karakterutskrift fra 1. termin Vg1/Vg2, og ettersender/leverer kopi av kompetansebevis når det er mottatt.

Fil må være PDF og ikke større enn 2MB.

Dersom du ikke har mulighet til å laste opp karakterutskrift her kan du ettersende den per post eller e-post til adm@htg.vgs.no

Skolepenger

Du finner mer informasjon om skolepenger på nettsiden under Skolepenger, lån og stipend.

Send inn søknad

Første opptak er i mars/april med påfølgende opptak frem mot skolestart ved ledige plasser.

Mer informasjon om opptaksprosess og –regler finner du i Skolens Inntaksreglement som ligger i menyen under Skolen.