Visjon og virksomhetsidé

HTG skal tilby et optimalt Toppidretts- og studiemiljø

             Virksomhetsidé

  • HTG skal være førstevalget for idrettsutøvere i vårt distrikt i sine respektive idretter
  • HTG skal være et tilbud til toppidrettsutøvere fra hele landet i de idretter vi til enhver tid tilbyr
  • HTG skal innen definerte idretter ha et toppet tilbud til landslagsaktuelle utøvere
  • HTG skal legge forholdene til rette for kombinasjonen toppidrett/skolefag
  • HTG skal tilby fag som gjør skolen attraktiv for toppidrettsutøvere
  • HTG skal ha et unikt og inkluderende miljø på tvers av klasser og trinn
  • HTG skal i skriftlige eksamensfag ligge på likt nivå som nasjonalt snitt eller over