Skolepenger, lån og stipend

SKOLEPENGER

HTG mottar 85% statsstøtte som andre private skoler, og elevene må betale de resterende 15% som skolepenger.

Skolepengene for skoleåret 2019-20 forfaller til betaling slik:

SKOLEPENGER SØSKENRABATT
(50% av skolepengene ekskl. treningsleir)(fra barn nummer to som er elev samme skoleår)
kr 1 500,-

Faktura følger med tilbud om skoleplass.

kr 1 500,-

Faktura følger med tilbud om skoleplass.

kr 2 347,-

Faktureres i 10 måneder, fem fakturaer første termin, og fem fakturaer andre termin. Faktura for fem måneder sendes ut samlet en gang per termin.

kr 1 324,-

Faktureres i 10 måneder, fem fakturaer første termin, og fem fakturaer andre termin. Faktura for fem måneder sendes ut samlet en gang per termin.

Inkludert i skolepengene er en treningsleir hver skoleår samt Bli Kjent turen for Vg1. Elevene kan reservere seg mot å være med på treningsleir dersom de av ulike grunner ikke kan delta. Treningsleiren er ikke obligatorisk, men en del av det utvidede toppidrettstilbudet. Det vil være undervisning for elever som velger å bli hjemme. Avtaler om reservasjon gjøres med skolen i god tid før treningsleiren.

Dersom eleven sier ifra seg plassen før 1.august vil kr 500 bli tilbakebetalt. Etter 1.august vil intet bli tilbakebetalt. Elever som slutter  i løpet av første termin må betale for første halvår. Dersom eleven slutter i løpet av andre termin må skolepengene betales fullt ut.

Skolepengene reduseres ikke ved korte/langvarige skader/sykdom eller ved at eleven avbryter skolegangen.

Vg3/Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse
(etter yrkesfaglig utdanning)

Kurset er uten kostnad. Fra og med skoleåret 2016-17 tar vi ikke skolepenger for Vg3/Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse.

STIPEND OG LÅN FRA LÅNEKASSEN

Utdanningen kvalifiserer til lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning etter gjeldende regler. Lånesøknaden sendes elektronisk ved hjelp av MinID fra Lånekassens nettsider.

Er du elev og har ungdomsrett, har du rett på utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye dine foresatte tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du har fått opptak søker du om utstyrsstipend og eventuelt grunnstipend og lån til skolepenger, og ved behov borteboerstipend på lanekassen.no.

Satsen for utstyrsstipend skoleåret 2018/19 er kr 2 285,- for studiespesialisering m/toppidrett. Studiespesialisering (påbyggelever med ungdomsrett) kr 1 032,-.

Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs