Programfag

Utdanningsprogram STUDIESPESIALISERING med TOPPIDRETT

Første skoleår, Vg1, har elevene fellesfag og skal kun ta stilling til hvilket matematikk-kurs de ønsker, teoretisk eller praktisk matematikk, og hvilket fremmedspråk de skal fordype seg i. Hovedregelen er at eleven fortsetter med det fremmedspråket han/hun har hatt på ungdomsskolen. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen men fordypning i f.eks. norsk/engelsk eller tilsvarende, begynner på nivå I i Tysk på HTG.

HTG elevene har programfaget TOPPIDRETT i sin idrett hvert skoleår. Programfaget Toppidrett 1-2-3 er et ordinært programfag med standpunktkarakter etter hvert skoleår og mulig uttrekk til eksamen.

I forkant av Vg2 og Vg3 skal elevene velge seg et fordypningsområde, et programområde:

  1. Realfag (spesiell studiekompetanse) og/eller
  2. Språk, samfunnsfag og økonomi (generell studiekompetanse)

For mer informasjon om fag- og timefordelingen se Udir-01-2018.

 Skoleåret 2017-18 og 2018-19 har HTG planer om å tilby følgende programfag for Vg2 og Vg3 elever:

Realfag   Språk, samfunnsfag og økonomi
Matematikk R1 + R2 Markedsføring og ledelse 1 + 2
Matematikk S1 + S2 Rettslære 1 + 2
Fysikk 1 + 2 Internasjonal engelsk + Samfunnsfaglig engelsk
Kjemi 1 + 2 Sosialkunnskap eller Politikk og Menneskerettigheter + Sosiologi og sosialantropologi
Biologi 1 + 2 Økonomistyring + Økonomi og ledelse
Psykologi 1 + 2