Planer og reglement

HTG drives etter offentlige lover og forskrifter som friskoleloven med forskrifter og opplæringslova med forskrifter. HTG følger offentlig godkjente læreplaner som er gjeldende ved andre skoler med samme utdanningsprogram. Inntak- og ordensreglement har utgangspunkt i lovene ovenfor.

Du finner skolens planer og reglement til høyre på denne siden.