Påbygging etter yrkesfag

Påbygging til generell studiekompetanse er for deg som har tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag med eller uten fagbrev. Elevene på Påbygging til generell studiekompetanse har ikke toppidrett.

HTG tilbyr følgende kurs på dagtid:

  • 30 timers kurs for deg som har fullført Vg1 og Vg2
  • 23 timers kurs for deg med yrkeskompetanse/fagbrev

Fagfordeling:

Pris, stipend og lån

Kurset er uten kostnad. Fra og med skoleåret 2016-17 tar vi ikke skolepenger for Vg3/Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse.

Kurset kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen etter gjeldende regler.

Søknadsskjema

Finner du under Søk opptak og fristen er 1.mars. Vi tar imot søknader etter denne fristen, men søkere etter fristen blir prioritert etter søkere som har søkt innen 1.mars.

Husk at du må sende inn dokumentasjon på all tidligere gjennomført videregående utdanning.
Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3/fagbrev. Dersom du har fullført og bestått Påbygg til generell studiekompetanse tidligere, ved en annen skole, har du brukt opp retten din og du kan ikke ta kurset en gang til.