Matematikk og Fremmedspråk

Matematikk Vg1 og Vg2 som fellesfag (obligatorisk)

I Vg1 kan eleven velge enten:

MAT1013 Teoretisk matematikk 1T

eller

MAT1011 Praktisk matematikk 1P

Elever som ikke ønsker programfag i matematikk på Vg2/Vg3 må ha fellesfag MAT1015 Matematikk 2P (praktisk matematikk 3 t/u)på Vg2. Eleven har da ikke matematikk på Vg3.

Matematikk som programfag, Vg2/Vg3 (valgfritt)

I Vg2 og Vg3 skal elevene ha programfag som de skal fordype seg i. Programfag i matematikk har to ulike valg:

REA3022/3024 Matematikk R1 + R2, realfag

eller

REA3026/3028 Matematikk S1 + S2, samfunnsfaglig matematikk

Programfag i matematikk gir spesiell studiekompetanse som i kombinasjon med andre realfag kreves på enkelte høyere studier. Programfag fra realfag gir også realfagspoeng ved opptak til høyere studier.

Fremmedspråk tysk, fransk eller spansk (obligatorisk)

Elever som har hatt fremmedspråk (nivå 1) på ungdomsskolen fortsetter med språket på nivå 2 i videregående. Vg1 og Vg2 med 4 uketimer hvert skoleår.

Elever som har hatt fremmedspråk (nivå 1) på ungdomsskolen men som av særskilte grunner ønsker å bytte til et annet språk på videregående begynner på nivå 1 i et nytt språk. Vg1 og Vg2 med 4 uketimer hvert skoleår. Det er ikke mulig å begynne på nivå 1 i samme språk.

Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen men f.eks. fordypning i norsk eller engelsk må begynne på nivå 1+2 i videregående. Disse elevene må ha faget over tre år, Vg1-Vg2-Vg3. Vg1 og Vg2 (nivå 1) med 4 uketimer hvert skoleår, og 5 uketimer i Vg3 (nivå 2). Språktimene i Vg3 kan gå utover valgmuligheter i programfag.

HTG tilbyr for skoleåret 2017-18 undervisning i Tysk 1, Tysk 1+2, Fransk 1, Tysk 2 og Spansk 2. Det vil bli gitt opplysninger om hvilke fremmedspråk HTG tilbyr i brevet med tilbud om skoleplass for kommende skoleår.

Mer informasjon om fremmedspråk i videregående opplæring:

Fremmedspråksenteret

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018.