Lærebøker og PC/MAC

Lærebøker

HTG har utlånsordning av skolebøker, men elevene må selv holde nødvendig materiell som PC/Mac, kalkulator, skrivebøker og skriveredskap.

PC/Mac

Alle HTG elevene skal disponere egen PC/Mac i skoletiden. Elever som har egen PC/Mac kan ta denne med og skal  innrette seg etter skolens reglement for PC/Mac bruk. Elever som ikke har egen PC/Mac får tilbud om å kjøpe Mac via HTG. Mer informasjon om type og pris blir sendt ut sammen med tilbud om skoleplass, og informert om på Bli Kjent samling for nye Vg1 elever lørdag 25.mai 2019.