Volleyballtreningen på HTG er lagt opp dels som spesifikk volleyballtrening, dels som generell-og spesifikk basistrening.
HTG ønsker å ta opp 3-5 utøvere hvert skoleår.