Volleyballtreningen på HTG er lagt opp dels som spesifikk volleyballtrening, dels som generell-og spesifikk basistrening. Volleyballgruppa består av både gutter og jenter. HTG ønsker å ta opp 3-5 utøvere hvert skoleår.