Vektløftning er en relativt ny idrett på HTG, men har de siste året blitt en svært populær idrett.
Vi har idag 5 vektløftere som får teknikkveiledning av trener to økter i uken. De resterende treningene legges opp som egentrening i kombinasjon med basistrening på HTG. Vi har gode treningsfasiliteter, samt flere dyktige basistrenere på skolen.