Teamgym er en helt ny idrett på HTG med oppstart skoleåret 2014/15. Selv om vi i dag har få utøvere har vi et godt tilbud med to ukentlige treninger med turntrener. Treningene foregår i Haugesund turnhall, som ligger like ved skolen.  Treningene ledes av Per Gunnar Westerlund som selv er en aktiv turner i Norgestoppen. De resternede treningene gjennomføres som basistrening på skolen med god veiledning fra skolens dyktige basistrenere.