HTG har i år startet opp med en nysatsning på sykling. Skolen har ansatt  Kjell Olav Skjelde som er trener på to sykkelspesifikke treninger i uken. Resten av skoletreningene benyttes til basistrening og egentrening på sykkel/ rulle.