Rytmisk gymnastikk er en av de fire estetiske idrettene ved HTG.

Vi har  to ukentlige treninger med teknikk og kjøringer av programmer. Ballett en gang i uken og en basisøkt i uken med fokus på kondisjon og styrke.

Treningen er i Haugesund Turnhall, hvor gymnastene også trener på kveldstid. Fint og tett samarbeid med Haugesund turnforening.

Timene på HTG skal være et supplement til trening i egen klubb og kan ikke erstatte klubbtrening. Det er viktig at du som går på HTG også trener i egen klubb, og konkurrerer for denne.