Rifleskyting er en helt ny idrett på HTG. Dette skoleåret har vi kun 1 utøver. Treningen består av 2 økter med skyte spesifikk trening i Kuleisen, Haugesund Pistol- og Curlinghall og 2 økter med basistrening på skolen. HTG håper å viderutvikle tilbudet til fremtidige utøvere. Ta kontakt ved interresse.