HTG har en stor håndballgruppe med over 30 elever, fordelt på gutter og jenter. Håndballgruppa trener i den nye storstuen for i idrett i Haugesund, Deep Ocean Arena. Samarbeidet med Haugaland Håndball og de lokale dameklubbene er godt og gir elevene flere arenaer å velge blant.

Satsing på spillerprosjektet, Haugaland Talent Utvikling (HTU), fører til at flere unge velger håndball og Haugesund Toppidrettsgymnas.