Gokart er en helt ny idrett på HTG. Dette skoleåret har vi kun 1 utøver. Treningen består i simulatortrening og basistrening på skolen. HTG håper å viderutvikle tilbudet til fremtidige utøvere. Ta kontakt ved interresse.