Amerikansk fotball er en ny idrett på HTG  og en av de minste idrettene med kun 2 utøver pr.dags dato. Utøverene trener i all hovedsak basistrening i skoletiden og driver sin spesialidrett på ettermiddag i klubbregi.

Basistreningen legges opp etter utøverens egne ønsker med tanke på at utøver skal utvikle best mulig innenfor sin idrett.
Vi vil kontinuerlig vurdere muligheten til å få inn egen trener og tid til spesialtrening i skoletiden, dersom vi får inn flere utøvere i gruppen.