HTG ungdomsskole

Planleggingen av HTG sin nye ungdomsskole er godt igang. Ny hjemmeside med med mer utfyllende informasjon skal være på plass senest 1. desember, og søknadskjema åpner 1. januar. Det vil bli arrangert et informasjonsmøte i siste halvdel av januar/begynnelsen av februar.
Søknadsfrist vil bli 1. mars og inntak vil basere seg på opptaksprøver.  Søker må være medlem og aktiv i et idrettslag.
Søkere fra hele landet kan søke.
I utgangspunktet vil hovedtyngden av idretten/treningen bli lagt opp som basistrening, men dette vil det bli gitt mer informasjon om etter hvert. Vi følger anbefalinger fra Olympiatoppen.
Mer informasjon kommer.