HTG idrettsungdomsskole søker faglærere, trenere og rektor

HTG-U starter opp med en 8.klasse høsten 2020. I tillegg til fellesfagene og musikk skal elevene ha trening 8 uketimer i skoletiden.

Er du en lærer, trener og/eller leder med stor arbeidskapasitet og pedagogisk kompetanse som er faglig engasjert, og som samtidig er interessert i kombinasjonen skole og idrett? Da er det kanskje deg vi er på jakt etter!

Vi søker deg som har lyst å gi litt ekstra, og som brenner for skole og som har fokus på hele elevens potensiale. Du jobber hardt for å skape et trygt og inspirerende læringsmiljø hvor eleven lærer å mestre, utvikle sosial kompetanse og får utfordringer med å løse ulike oppgaver.

Her har du muligheten til å være med å skape en god idrettsungdomsskole for fremtiden!
Søknad sendes innen 11.januar 2020 til htg-u@htg.vgs.no

Har du spørsmål, ring Harald E. Tvedt, rektor HTG, på telefon 52 22 32 07

Velkommen til informasjonsmøte om ungdomsskolen onsdag 11.desember kl 18!

Ansettelse forutsetter godkjent politiattest, og lærere må ha undervisningskompetanse og helst erfaring fra ungdomsskole. Rektor må ha relevant lederutdanning, ledererfaring og undervisningskompetanse i idrett og/eller fellesfag.