HTG har søkt om å starte idrettsungdomskole

HTG har søkt Udanninsdirektoratet om å åpne idrettsungdomsskole for 90 elever.

Ifølge direktoratets tilbakemeldinger blir det fattet vedtak innen 1. februar neste år. Blir søknaden godkjent ser vi for oss skolestart høsten 2019 under navnet HTG-U.

Mer informasjon om ungdomsskolen vil komme når søknad er ferdigbehandlet hod Udir.