Besøk av uniformert politi

Som en del av politireformen vil politiets forebyggende arbeid styrkes.

For å løse politiets samfunnsoppdrag skal politiet utføre planmessig og systematisk forebyggende arbeid i samarbeid med de videregående skolene i Haugesund.

Som en del av dette besøker uniformert politi alle skolene med jevne mellomrom. Politiet er opptatt av å bygge gode relasjoner og være tilgjengelige for ungdommene, så ta gjerne kontakt med politiet når de besøker skolene.