HTG inviterer foresatte og trenere til foredrag fra Sunn Idrett

Onsdag 2.november 2016, kl 18 inviteres foresatte og trenere til foredrag av Helge Andreas Felberg fra Sunn Idrett.

Temaet er : «Idrett, mat, kropp og prestasjon for toppidrettselever»

Hva er et godt kosthold for aktiv ungdom?

Hvordan påvirker vekst og utvikling prestasjonsfremgang?

Hvordan kan foreldre og trenere bidra til å trygge de unge i deres toppidrettsprosjekt?

Foredrag 2-11-16 trenere foresatte-2

Påmeldingsfrist innen fredag 28.oktober til adm@htg.vgs.no eller på telefon 52 22 32 00